بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647137
احداث آبگیر جدید بر رودخانه آرال و خط لوله ایستگاه پنجم در چولپون - آتا
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647136
طراحی، تامین، احداث و نصب 118 کیلومتر خط 500kV راغون – سنگ‌توده
تاريخ انقضا 14/02/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647135
عملیات بازسازی انبار مرکزی جهت پروژه پسماند جامد در منطقه یاوان
تاريخ انقضا 31/01/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647134
بازسازی و ایجاد 58 جایگاه جمع آوری زباله، پروژه پسماند جامد در یاوان
تاريخ انقضا 31/01/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647133
عملیات احداث پل عفول در استان ظفار جهت وزارت حمل و نقل و ارتباطات
تاريخ انقضا 02/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647132
مشاوره جهت پروژه طراحی و احداث شیب جانبی جاده ارجوت - صرفیت
تاريخ انقضا 30/01/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647131
عملیات نگهداری جاده طوی اعتیر – وادی رکح – جیجات در استان ظفار
تاريخ انقضا 02/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647129
تامین مدارشکن 0.4kV جهت نیروگاه سیکل ترکیبی 150MW در چاندپور
تاريخ انقضا 30/01/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647128
بازرسی مسیر گاز داغ HGPI جهت توربین نیروگاه 60MW در شاهجی‌بازار
تاريخ انقضا 10/02/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647127
طراحی، احداث و نصب سامانه تولید گاز متیل دی اتانول آمین در بلخان
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.