بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653312
تامین تجهیزات شامل لوله های 6” و 8” و ملزومات جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 23/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653311
طراحی، احداث و تست چاه‌های سلمان3 و سلمان4 در بلوک نفتی دوازدهم
تاريخ انقضا 27/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653307
تامین تجهیزات شامل برج‌های انتقال 33kV جهت بکارگیری در صنعت برق
تاريخ انقضا 12/08/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653306
تامین 205 کیلومتر انواع کابل‌های آلومینیومی روکش PVC جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 12/08/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653305
تامین تجهیزات برق شامل کابل‌های مسی روکش PVC به طول 46000 متر
تاريخ انقضا 12/08/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653304
عملیات احداث راههای داخلی اطراف محوطه موزه الخوض در ولایت السیب
تاريخ انقضا 11/08/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653303
عملیات احداث سایبان‌ها و اجاق‌های بوستان شهری الصیره در ولایت قریات
تاريخ انقضا 10/08/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653302
احداث زمین فوتبال شامل چمن مصنوعی و سامانه روشنایی، ورزشگاه مسقط
تاريخ انقضا 10/08/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653301
احداث زمین فوتبال شامل چمن طبیعی و سامانه روشنایی، ورزشگاه مجیس
تاريخ انقضا 10/08/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653059
عملیات احداث مرکز توزیع آب و شبکه مرتبط، پروژه آبرسانی استان تاشکند
تاريخ انقضا 31/07/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.