بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672848
احداث 60 کیلومتر جاده سیسیان – کاجاران، پروژه کریدور شمال - جنوب
تاريخ انقضا 27/04/2022
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672847
بازسازی 12 کیلومتر از جاده قزل اوردا – ژزقازغان و مسیر انحرافی مرتبط
تاريخ انقضا 04/04/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672846
خدمات مشاوره توسعه الگوسازی هیدرولیک، پروژه آب و فاضلاب کولاب
تاريخ انقضا 31/03/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672845
احداث فاز اول زیرساخت فیبر نوری جهت مناطق چوخاتاوری و سامتردیا
تاريخ انقضا 29/03/2022
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672844
جایگزینی سامانه آنالیز کروماتوگرافی گاز واحدهای NLG مناطق مختلف
تاريخ انقضا 27/03/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672843
مهندسی، تامین و احداث EPC ژنراتور استاتیک توان، پروژه انرژی تجدیدپذیر 
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672842
عملیات گسترش سامانه انتقال برق در لوئی نونگبوئا، استان کهان ‌کائن
تاريخ انقضا 31/03/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672841
تامین کابل آلومینیومی روکش PVC به طول 1500 کیلومتر جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 29/03/2022
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672839
احداث 17 کیلومتر بزرگراه شامل 2پل در منطقه بائوسین، پروژه ارتقاء راه‌ها
تاريخ انقضا 30/03/2022
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672838
احداث سامانه آبرسانی سیاک (فاز1) جهت برنامه آب و بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 31/03/2022
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.