بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672837
طراحی، احداث شبکه توزیع آب و اشتراک‌های خانگی در لاکالا و ندالاتاندو
تاريخ انقضا 01/04/2022
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672836
احداث و تکمیل تصفیه خانه و خطوط لوله سامانه آبرسانی کامپونگ چام
تاريخ انقضا 29/03/2022
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672835
احداث سازه های پشتیبان کرانه رودخانه پکسان، پروژه کریدور شهرها
تاريخ انقضا 25/03/2022
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672834
طراحی، تامین و نصب 21 ایستگاه سنجش سطح آب رودخانه در کویته
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672833
طراحی، تامین و راه اندازی 20سامانه هواشناسی خودکار AWS در کویته
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672832
احداث خط اصلی و ایستگاه‌های مسیر ترانزیتی داکا، وزارت حمل و نقل
تاريخ انقضا 11/05/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672831
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست‌های برق 33/11kV در میرگنجی
تاريخ انقضا 30/03/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672829
تامین و راه اندازی سامانه های تست کابل ‌ولتاژ متوسط  33kV در دبی
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672828
احداث خط مواصلاتی مترو ایستگاه الجداف و جایگاه هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 23/03/2022
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672827
تامین و نصب سامانه RMS جهت پروژه مدرن سازی شبکه برق رسانی
تاريخ انقضا 11/04/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.