بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647126
اجرای عملیات اورهال توربین‌های برق مدل Vectra 40G جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647125
تامین تجهیزات عمومی کارخانه و الکتریکال جهت بکارگیری در صنعت نفت
تاريخ انقضا 10/02/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647124
طراحی و احداث ساختمان مرکز تسهیلات ناوگان دریایی، سازمان بندرها
تاريخ انقضا 19/03/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647123
تامین تجهیزات شامل 11 کیلومتر انواع کابل مسی روکش PVC تک هسته
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647122
تامین مدارشکن ریکلوزر اتوماتیک 36kV, 400A مجهز به سامانه ارتباطی
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647121
تامین Three phase Stationery Meter Test System جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647119
عملیات نوسازی زیرساخت نوآباد رشخور فامیلی گذر منطقه 7 شهر کابل
تاريخ انقضا 25/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647118
نوسازی زیرساخت خواجه بوغرا قدیم گذر جهت برنامه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 25/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647117
عملیات نوسازی زیرساخت گذر قلعه نجارا منطقه 11 جهت شهرداری کابل
تاريخ انقضا 25/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647116
نوسازی زیرساخت حصه اول جاده اصلی خیرخانه جهت شهرداری کابل
تاريخ انقضا 21/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.