بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653058
عملیات احداث پل در 17 کیلومتری جاده کوچوئا - کالایا بر روی رودخانه پایرا
تاريخ انقضا 13/08/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653057
تامین، نصب و نگهداری 44سامانه پمپاژ خورشیدی در سینیانگا، تابورا و متورا
تاريخ انقضا 03/08/2020
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653056
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست‌های برق 220kV در مارسیانگدی
تاريخ انقضا 21/08/2020
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653055
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست‌های برق 66/22kV مناطق مختلف
تاريخ انقضا 19/08/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653054
احداث ساختمان‌های اداری، آموزشی و خوابگاهی جهت دانشگاه ساواناکهت
تاريخ انقضا 30/07/2020
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653053
احداث 130کیلومتر خطوط لوله آبیاری 110mm تا 355mm در سیلیبی فیکوئه
تاريخ انقضا 06/08/2020
كشور: بوتسوانا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653052
احداث خط انتقال برق 110kV دشت یازگلوم – دشت وانج به طول 24 کیلومتر
تاريخ انقضا 24/07/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653051
عملیات نوسازی زیرساخت گذر7 منطقه21 جهت پروژه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 25/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653049
احداث پست برق 33/11kV و خط توزیع 33kV,400V جهت منطقه مومبوئا
تاريخ انقضا 14/08/2020
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653048
طراحی، تامین، نصب و احداث خطوط توزیع برق جهت نیمبا و بونگ‌ کانتیس
تاريخ انقضا 10/08/2020
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.