بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653047
طراحی، تامین، نصب و تقویت ترانسفورماتورهای 220/132kV در کویته
تاريخ انقضا 20/08/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653046
طراحی، تامین و نصب ایستگاه‌ شبکه 220kV در مناطق سیبی و لورالای
تاريخ انقضا 19/08/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653045
عملیات تقویت شبکه پست‌های برق 132/33kV و 220/33kV در 5 منطقه
تاريخ انقضا 26/08/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653044
تامین تجهیزات شامل80 کیلومتر کنداکتور ABC آلومینیومی جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 05/08/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653043
احداث ساختمان مدیریت توسعه کشاورزی و دامپزشکی در دماء و الطائین
تاريخ انقضا 28/07/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653042
نوسازی ساختمان و تاسیسات مدرسه فیصل بن ترکی در ولایت مسقط
تاريخ انقضا 27/07/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653041
احداث ساختمان آزمایشگاه جهت مدرسه ابتدایی دارسیت در ولایت مطرح
تاريخ انقضا 27/07/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653039
نگهداری فنی سامانه های ایمنی منطقه تعاقد در میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 02/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653038
خدمات بازرسی مستقل جهت پروژه توسعه تولید نفت در میدان الاحدب
تاريخ انقضا 20/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653037
خدمات حفاری 2 چاه افقی و نصب تجهیزات، میدان نفتی گوتوردپه شمالی
تاريخ انقضا 28/07/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.