بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647115
خدمات مهندسی عمومی جدید FCD جهت میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 29/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647114
نوسازی 47 کیلومتر بزرگراه تقاطع بصره – صفوان، پروژه کریدور حمل و نقل
تاريخ انقضا 02/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647113
راه اندازی و نگهداری زیرساختهای منطقه تعاقد در میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647112
تامین تجهیزات شامل کمپرسورهای گاز LP و HP جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 27/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647111
تامین مبدل‌ حرارتی، رینگ تست و کِشنده لوله جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 02/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646856
تامین و جایگزینی مجرای واحد تصفیه آب صنعتی جهت پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 02/02/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646855
طراحی، تامین و احداثLabyrinth Type Fuse-Gates  در سد سانزسوکی
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646854
تامین و نصب لوله های تاسیسات آبرسانی و ایستگاه پمپاژ در قصر بجیر
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646853
تامین و نصب سامانه پایش و مدیریت IT جهت 130 قایق ماهیگیری در نزیتو
تاريخ انقضا 30/01/2020
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646852
تامین لوله، تجهیزات عمومی کارخانه و محصولات کمکی جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 29/01/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.