بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310071
تامين تجهيزات حفاري و امكانات مرتبط جهت بكارگيري در محوطه نفتي حلفايه
تاريخ انقضا 13/01/2014
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310057
نوسازي، تعمير و بازرسي مخزن ذخيره فراورده هاي نفتي در تاسيسات كيپيوو
تاريخ انقضا 21/01/2014
كشور: كنيا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310056
عمليات بازرسي خط لوله 14 اينچي انتقال فراوده هاي نفتي نايروبي - ايلدورت
تاريخ انقضا 21/01/2014
كشور: كنيا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310055
اجراي عمليات نصب واحد پايدارسازي ميعانات و كمپرسور در تاسيسات نفتي ميلا
تاريخ انقضا 27/01/2014
كشور: پاكستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310054
تامين تجهيزات شامل مدارشكن، ايزولاتور و ترانسفورماتور 132 و 220 كيلو ولت
تاريخ انقضا 23/01/2014
كشور: پاكستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310053
تامين 2000 دستگاه كنتور 3 فاز و 500 دستگاه كنتور برنامه پذير، مجهز به ديتا كابل
تاريخ انقضا 22/01/2014
كشور: سريلانكا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310052
تامين تجهيزات شامل 450 دستگاه ترانسفورماتور جريان از انواع 200/5A و 400/5A
تاريخ انقضا 22/01/2014
كشور: سريلانكا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310051
تامين 22 دستگاه بيل مكانيكي Excavator جهت پروژه ارتقاء زيرساخت شهري بنگلانگر
تاريخ انقضا 21/01/2014
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310049
احداث و نوسازي سامانه تقويت كننده ايستگاه پمپاژ كالورگات در شهر چيتاگونگ
تاريخ انقضا 30/01/2014
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 310048
احداث كلاسهاي درس و تامين تجهيزات جهت مراكز آموزشي در منطقه سونامگنج
تاريخ انقضا 20/01/2014
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.