بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304245
خدمات مشاوره و نظارت بر اجراي پروژه ترميم و توسعه سامانه هاي آبياري
تاريخ انقضا 03/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304244
نوسازي كانال تنگي كخچي در منطقه بهسود ولايت ننگرهار، وزارت احياء انكشاف دهات
تاريخ انقضا 14/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304243
عمليات به روزسازي زيرساخت كرت نو، منطقه 8 كابل، برنامه توسعه شهري
تاريخ انقضا 14/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304242
نوسازي طرح آبياري در منطقه لعل پور ولايت ننگرهار جهت وزارت انرژي و آب
تاريخ انقضا 11/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304241
احداث ساختمان بيمارستان 100 تختخوابي ولايت زابل جهت وزارت صحت عامه
تاريخ انقضا 21/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304238
تامين و نصب تجهيزات ايستگاه پمپاژ ليننگهيا، پروژه نوسازي سامانه هاي آبياري
تاريخ انقضا 26/08/2013
كشور: ويتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304237
تامين و راه اندازي ترانسفورماتورها در كريدور بيرگونج جهت تقويت شبكه برق
تاريخ انقضا 27/08/2013
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304236
نوسازي جاده آلماتي - كورداي – بلاگوشنكا – تاشكند – ترمذ به طول 37 كيلومتر
تاريخ انقضا 20/08/2013
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304235
احداث خط 400 كيلو ولت انتقال نيرو حد فاصل پست برق بهادلا و ليلو در راجستان
تاريخ انقضا 29/08/2013
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304234
عمليات احداث خط 400 كيلو ولت دي سي، حد فاصل رامگره و آكال در راجستان
تاريخ انقضا 26/08/2013
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.