بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646326
تامین تجهیزات و قطعات واحد نیتروژن جهت بکارگیری در پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 26/01/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646325
تامین تجهیزات شامل پمپ‌های شناور و قطعات جهت پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 29/01/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646324
طراحی و ساخت ترانسفورماتور 800kVA, 11kV/0.4kV نیروگاه کوتماله
تاريخ انقضا 22/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646323
تامین تجهیزات برق شامل کنداکتور ABC آلومینیومی به طول 80 کیلومتر
تاريخ انقضا 15/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646322
تامین تجهیزات شامل قطعات برج‌های گالوانیزه 33kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 15/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646321
تامین 1200 قطعه Compression Clamp جهت کنداکتور زمینی، هیات برق
تاريخ انقضا 15/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646318
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خطوط 230kV و 132kV در منطقه غربی
تاريخ انقضا 04/02/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646317
تامین، نصب و راه اندازی جهت اتصال مجدد خط 132kV میمنسینگ - جمالپور
تاريخ انقضا 15/01/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646316
تامین انواع انتقال دهنده Transmitter جهت نیروگاه 330MW شاهجی‌بازار
تاريخ انقضا 21/01/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646315
احداث 19کیلومتر جاده شامل 980متر سازه زهکشی در ایشواردی پوراشاوا
تاريخ انقضا 06/01/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.