بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676303
تامین، نصب و راه اندازی سامانه برق خورشیدی در 130 مرکز آموزشی
تاريخ انقضا 15/07/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676302
نوسازی و ارتقاء سامانه آبیاری در منطقه کوانزا، پروژه توسعه کشاورزی
تاريخ انقضا 29/07/2022
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676301
عملیات ارتقاء کیفیت آب 3 منطقه جهت پروژه آبرسانی و بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 22/07/2022
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675438
طراحی، تامین و نصب تصفیه خانه کاراکول، پروژه فاضلاب ایسیک - کول
تاريخ انقضا 22/06/2022
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675437
احداث پژوهشگاه‌های چند رشته ای نیروگاه خورشیدی سیح الدحل، دبی
تاريخ انقضا 26/06/2022
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675436
تامین تجهیزات شامل کابل‌ حفاری جهت بکارگیری در صنعت نفت، دمشق
تاريخ انقضا 20/06/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675435
عملیات طراحی، احداث و نوسازی جاده ینقل – فدا – ضنک در منطقه دوت
تاريخ انقضا 15/06/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675434
عملیات اجرا و نگهداری تاسیسات آبیاری فضای سبز شهری منطقه دخان
تاريخ انقضا 17/07/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675433
عملیات نوسازی جاده به طول 40 کیلومتر در حدفاصل تامپیتا و توئه تاون
تاريخ انقضا 12/07/2022
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675432
طراحی، نوسازی و نگهداری راه‌ها در مناطق روستایی، بسته سیزدهم
تاريخ انقضا 24/06/2022
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.