بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669518
تامین انواع فیلتر جهت بکارگیری در نیروگاه سیکل ترکیبی 225MW سیلهت
تاريخ انقضا 27/12/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669517
تامین 3000 قطعه انواع ملزومات کابل‌های زیرزمینی UG جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 22/12/2021
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669516
تامین 100 کیلومتر کنداکتور آلومینیومی ABC جهت بکارگیری در صنعت برق
تاريخ انقضا 22/12/2021
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669515
تامین 40 کیلومتر کنداکتور ABC آلومینیومی 230/400V جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 22/12/2021
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669514
عملیات آماده سازی و راه اندازی شهر کشتیرانی در ام‌قصر، استان بصره
تاريخ انقضا 14/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669513
تامین ابزار و تجهیزات و خدمات مرتبط جهت میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 19/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669512
خدمات مدیریت و پشتیبانی فنی سامانه تزریق آب چاه‌های نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 19/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669511
تامین تجهیزات اساسی و ملزومات تخصصی جهت تاسیسات نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 22/12/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669159
ارتقاء 33 کیلومتر جاده شامل احداث سازه ها در مسیر دوشنبه – کورگان‌تپه
تاريخ انقضا 30/11/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669158
مشاوره شامل طراحی و آماده سازی جهت احداث جاده در شونتر، کشمیر
تاريخ انقضا 30/11/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.