بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647542
بازسازی دیگ بخار و مبدل حرارتی سامانه گرمایش منطقه ای قوستانای
تاريخ انقضا 03/03/2020
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647541
تامین تجهیزات تخصصی جهت مدرن سازی سامانه گرمایش منطقه اوسکمن
تاريخ انقضا 11/03/2020
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647539
عملیات نوسازی ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای در منطقه زامبیزی
تاريخ انقضا 03/03/2020
كشور: نامیبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647538
خدمات مشاوره جهت امکان‌سنجی تاسیسات راه آهن ویندهوئک - رهوبوت
تاريخ انقضا 17/02/2020
كشور: نامیبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647537
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب و زباله در کالزبازار
تاريخ انقضا 20/02/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647536
تامین تجهیزات و قطعات گیرباکس گاز توربین 20MW جهت نیروگاه رانگپور
تاريخ انقضا 24/02/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647535
تامین تجهیزات جهت گاز توربین نیروگاه سیکل ترکیبی335MW  نارایانگنجی
تاريخ انقضا 19/02/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647534
تامین، ساخت و نصب نیو پورت کابین جهت ساختمان دادگستری المضیبی
تاريخ انقضا 13/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647533
نگهداری و نوسازی جاده قلعه الرستاق – الحله در استان باطنه جنوبی
تاريخ انقضا 13/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647532
عملیات نگهداری و ترمیم قنات غبره الطو در ولایت نخل، استان باطنه جنوبی
تاريخ انقضا 10/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.