بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674647
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه SAS جهت شبکه پست‌های برق
تاريخ انقضا 27/05/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674646
طراحی، تامین، نصب و اجرای نیروگاه خورشیدی 1500KW در سانتو آمرو
تاريخ انقضا 06/06/2022
كشور: سائوتومه و پرنسیپ
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674645
تامین انواع تجهیزات عمومی کارخانه و محصولات الکتریکال جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 30/05/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674644
تامین تجهیزات ژئوفیزیک، کنترل و اندازه گیری و مصالح جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 27/05/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674643
احداث مسیر انحرافی شرقی به طول 30 کیلومتر منتهی به تورکستان
تاريخ انقضا 02/06/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674642
بازسازی 147 کیلومتر جاده در مسیر بالخاش – بوریبایتال، منطقه ژمبیل
تاريخ انقضا 01/06/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674641
مشاوره جهت توسعه هیدرولیک و ارتقاء شبکه آبرسانی منطقه سِمی
تاريخ انقضا 26/05/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674639
اجرای فاز اول پروژه خط جریان Flow Line در میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 05/06/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674638
عملیات مدیریت زباله خطرناک Hazardous Waste در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 25/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674637
تامین 950مترمکعب مواد ضدخوردگی جهت بکارگیری در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 24/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.