بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655532
به روز رسانی سامانه مدیریت ساختمان بیمارستان الرستاق در باطنه جنوبی
تاريخ انقضا 14/10/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655531
احداث ساختمان نگهداری دام در استان البریمی، وزارت کشاورزی و شیلات
تاريخ انقضا 19/10/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655529
نوسازی و مدرن سازی سد ایسلم جهت پروژه ارتقاء آبیاری تریمو و پنجناد
تاريخ انقضا 29/10/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655528
عملیات احداث 6 سازه آبی در مناطق خیرپور و نگارپارکار، پروژه آبیاری سِند
تاريخ انقضا 15/10/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655527
احداث زیرپروژه توسعه دره کارخ و آبگیر رودخانه مالا، پروژه آب بلوچستان
تاريخ انقضا 07/10/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655526
عملیات کالیبراسیون جهت جریان سنج‌ها و ملزومات در میدان نفتی دخان
تاريخ انقضا 18/10/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655525
مهندسی، تامین، احداث، نصب و راه اندازی سامانهNGL-3  در میسعید
تاريخ انقضا 05/10/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655524
تامین انواع تجهیزات شامل Generic Bearings و V-belt جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 19/10/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655523
تامین و نظارت بر راه اندازی سامانه کنترل 145kV شبکه پست برق واگاواتا
تاريخ انقضا 28/10/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655522
تامین تجهیزات شامل 10کیلومتر کنداکتور ABC آلومینیومی جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 21/10/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.