بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646145
تامین تجهیزات شامل Digital Temperature Indicator جهت نیروگاه تاربیلا
تاريخ انقضا 08/01/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646144
تامین، نصب، تست و راه اندازی تصفیه خانه بوهلا به شیوه کلید در دست
تاريخ انقضا 13/01/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646143
عملیات گسترش رمپ فرودگاه کاکز بازار جهت وزارت هوانوردی و جهانگردی
تاريخ انقضا 02/01/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646142
تامین تجهیزات شامل 75 کیلومتر کنداکتور ABC آلومینیومی جهت هیات برق
تاريخ انقضا 02/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646141
تامین 3000 قطعه سوئیچ‌های DDLO انواع 11kV و 33kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 02/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646138
تامین انواع تجهیزات شامل کنتورهای دیجیتال تکفاز و 3فاز جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 11/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646137
احداث و اجرای واحدهای مرغداری در ولایات جوزجان، کندوز، ننگرهار و پکتیا
تاريخ انقضا 09/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646136
تامین تجهیزات شامل Pipe and Valve Material جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 26/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646135
تامین تجهیزات شامل انواع لوله جهت عملیات نگهداری میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 07/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646134
تامین تجهیزات شامل پست برق متحرک 11/33kV نوع GIS مجهز به اسکادا
تاريخ انقضا 22/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.