بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647731
طراحی و ساخت جایگاه دفن زباله در شهر مونروویا، پروژه بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 17/02/2020
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647728
احداث راهها شامل سازه های زهکشی و پل‌ها جهت استان لوئانگ‌نامتها
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647727
پروژه عمومی احداث 13کیلومتر راه آهن، 11ایستگاه و 6تونل جهت مترو ازمیر
تاريخ انقضا 14/01/2021
كشور: ترکیه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647726
طراحی، تامین، احداث و نصب نیروگاه خورشیدی 6MW مرانه، ریف دمشق
تاريخ انقضا 01/04/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647725
طراحی، ساخت، تامین و احداث جهت عملیات نوسازی واحد 5 نیروگاه حلب
تاريخ انقضا 08/03/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647724
عملیات نوسازی و ترمیم پلکان متحرک جهت پل معلق بندر ماهیگیری دبا
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647723
تامین و نصب VDI و WLAN در دانشکده علوم تطبیقی جهت دانشگاه صور
تاريخ انقضا 20/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647722
تامین تجهیزات راه آهن، قطعات و مصالح جهت مجتمع نفت و گاز ترکمن‌باشی
تاريخ انقضا 25/02/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647721
تامین تجهیزات کنترل و اندازه گیری، ژئوفیزیک و الکتریکال جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 21/02/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647719
طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی پروژه برقابی بالاکوت در پیشاور
تاريخ انقضا 05/03/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.