بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676936
تامین برج‌های انتقال و انواع ملزومات جهت خطوط دومداره،‌ هیات برق
تاريخ انقضا 03/08/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676935
تامین تجهیزات عمومی کارخانه، حفاری و تکنولوژیک جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 08/08/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676934
تامین تجهیزات شامل محصولات الکتریکال جهت بکارگیری در ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 08/08/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676933
طراحی و احداث جاده خصب – دبا  و مسیر ارتباطی به لیما، استان مسندم
تاريخ انقضا 23/10/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676932
احداث ساختمان مدیریت امور مسکن و برنامه ریزی عمرانی ولایت عبری
تاريخ انقضا 29/08/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676931
خدمات مشاوره جهت طراحی طرح تفصیلی شهرهای صحار، صلاله و نزوی
تاريخ انقضا 17/08/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676328
احداث مخازن،‌ سامانه کلراسیون و خطوط لوله شبکه آبرسانی در نوکوس
تاريخ انقضا 15/07/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676327
خدمات مشاوره و برنامه ریزی جهت پروژه گرمایش منطقه ای دوشنبه شهر
تاريخ انقضا 31/07/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676326
عملیات ادغام شبکه 33kV کاسولو در سامانه توزیع برق LV منطقه کیگوما
تاريخ انقضا 21/07/2022
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676325
نوسازی 142 کیلومتر جاده ال‌واک – گری – رهامو،‌ پروژه کریدور شاخ آفریقا
تاريخ انقضا 01/09/2022
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.