بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669146
عملیات اجرایی احداث واحد مسکونی در منطقه سکودی، ولایت البریمی
تاريخ انقضا 08/12/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669145
مشاوره و نظارت بر احداث موج‌شکن در الغمضاء و الجری، استان مسندم
تاريخ انقضا 05/12/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669144
عملیات نوسازی سامانه آبرسانی روستای سمد الشان، ولایت المضیبی
تاريخ انقضا 05/12/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669143
نوسازی و ارتقاء مجتمع‌های NGL و سازه های مرتبط، منطقه نفتی میسعید
تاريخ انقضا 19/12/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669142
عملیات بازرسی خطوط لوله انتقال فراورده های نفتی در میسعید و دخان
تاريخ انقضا 05/12/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669141
نگهداری فنی چراغ‌های راهنمای سامانه ترافیک در میسعید و راس لفان
تاريخ انقضا 12/12/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669139
مهندسی، تامین و احداث EPC نیروگاه خورشیدی 60MW پابنا در سوجانگر
تاريخ انقضا 27/12/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669138
عملیات احداث خط انتقال برق 132kV به طول 37 کیلومتر در چارامکانتاپور
تاريخ انقضا 27/12/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669137
تاتامین، نصب و راه اندازی پست برق 33/11kV AIS در منطقه راجشاهی
تاريخ انقضا 09/12/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669136
تامین تجهیزات شامل ترانسفورماتور جریان جهت پروژه سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 18/12/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.