بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646133
تامین تجهیزات حفاری، تکنولوژیک و کارخانه جهت بکارگیری در صنعت نفت
تاريخ انقضا 02/01/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646132
تامین تجهیزات تکنولوژیک، الکتریکال و کنترل و اندازه گیری جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 13/01/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646131
تامین محصولات کمکی، تجهیزات کارخانه و کنترل و اندازه گیری، ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 10/01/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646129
عملیات زیباسازی منطقه تجاری در ولایت العامرات جهت شهرداری مسقط
تاريخ انقضا 02/01/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646128
عملیات نوسازی و ارتقاء قنات حویل صبیح در شهر الدقیق، استان البریمی
تاريخ انقضا 30/12/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646127
تامین، نصب و راه اندازی شبکه آبیاری و واحد پمپاژ قنات‌ الصعراء و البریمی
تاريخ انقضا 28/01/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646126
عملیات نگهداری و ترمیم آسفالت جاده ها در مناطق مختلف استان ظفار
تاريخ انقضا 07/01/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646125
طراحی، تامین، احداث، نصب و اجرای نیروگاه بادی 10MW جندر در حمص
تاريخ انقضا 01/03/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646124
طراحی، ساخت، تامین، احداث، نصب و اجرای نیروگاه 300MW در حلب
تاريخ انقضا 25/02/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646123
طراحی، ساخت، تامین، احداث،‌ نصب و اجرای نیروگاه 300MW دیر الزور
تاريخ انقضا 25/02/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.