بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652822
ارتقاء جاده النگا – بنگاباندو به بزرگراه 4 باند، کریدور  داکا – شمال غربی
تاريخ انقضا 10/08/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652821
طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی پست برق 33/11kV متحرک، داکا
تاريخ انقضا 27/07/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652818
تامین و نصب تجهیزات جهت عملیات اورهال واحد 2 نیروگاه برقابی نغلو
تاريخ انقضا 15/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652817
تامین تجهیزات شامل ژنراتورهای 1000KVA جهت وزارت امور مالی، کابل
تاريخ انقضا 30/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652816
عملیات احداث انبار گوگرد Sulfur Warehouse میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 11/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652815
خدمات آنالیز سیالات و PVT جهت میدان نفتی حلفایه در جنوب شرقی العماره
تاريخ انقضا 23/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652814
تامین تجهیزات شامل لوله و اتصالات جهت بکارگیری در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 21/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652813
تامین تجهیزات شامل 11000متر کابل مسی روکش XLPE جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 22/07/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652812
تامین تجهیزات برق شامل کنداکتور ABC آلومینیومی به طول 2000کیلومتر
تاريخ انقضا 22/07/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652811
تامین تجهیزات شامل سوئیچ Load Break SF6 36kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 22/07/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.