بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674641
مشاوره جهت توسعه هیدرولیک و ارتقاء شبکه آبرسانی منطقه سِمی
تاريخ انقضا 26/05/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674639
اجرای فاز اول پروژه خط جریان Flow Line در میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 05/06/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674638
عملیات مدیریت زباله خطرناک Hazardous Waste در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 25/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674637
تامین 950مترمکعب مواد ضدخوردگی جهت بکارگیری در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 24/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674636
احداث فازهای اول و دوم راه‌های داخلی ولایت الحمراء، استان الداخلیه
تاريخ انقضا 14/06/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674635
اجرای عملیات احداث فاز اول راه‌های داخلی ولایت بهلا،‌ استان الداخلیه
تاريخ انقضا 14/06/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674634
توسعه و نوسازی ورودی‌ها و سنگ‌فرش معابر در نزوی، استان الداخلیه
تاريخ انقضا 23/05/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674633
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست 33/11kV در منطقه راجشاهی
تاريخ انقضا 30/05/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674632
تامین، نصب و راه اندازی کنتورهای برق هوشمند پیش‌پرداخت و خدمات
تاريخ انقضا 25/05/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674631
طراحی، بازسازی و احداث شبکه های فاضلاب جهت منطقه جنوب غربی
تاريخ انقضا 24/05/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.