بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647329
نوسازی سامانه الکترومکانیک سدهای آب در مناطق بین الویدان و ایت ورده
تاريخ انقضا 25/03/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647328
نوسازی تاسیسات آبرسانی، ایستگاه پمپاژ و سامانه های مرتبط در طنجه
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647327
تامین تجهیزات شامل ترانسفورماتور و تابلو برق MV جهت منطقه نیاروگورو
تاريخ انقضا 21/02/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647326
تامین کنتورهای برق پیش‌پرداخت و ملزومات اتصال خانگی جهت نیاماگابه
تاريخ انقضا 21/02/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647325
تامین تجهیزات شامل کابل‌ LV و کنداکتورهای ACSR و خطوط MV و ملزومات
تاريخ انقضا 21/02/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647324
تامین تجهیزات و قطعات Alstom Gas Tubine جهت بکارگیری در صنعت نفت
تاريخ انقضا 16/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647323
عملیات احداث ساختمان اداری جدید JMC جهت میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 13/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647322
تامین تجهیزات سامانه تشخیص شعله و گاز سمی جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 09/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647321
تامین تجهیزات شامل 300 کیلومتر کابل‌های 11kv جهت صنعت برق، بغداد
تاريخ انقضا 03/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647318
عملیات احداث سالن بولینگ در ورزشگاه مسقط جهت وزارت امور ورزش
تاريخ انقضا 17/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.