بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669926
طراحی و نصب ایستگاه‌های هواشناسی و اندازه گیری سیلاب در کویته
تاريخ انقضا 17/01/2022
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669925
طراحی، تامین و نصب خط  2x220kV HVL سیردریا، پست برق ظفرآباد
تاريخ انقضا 18/01/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669924
احداث کانال‌های زهکشی جهت مدیریت سیلاب‌ در الغبره شمالی، مسقط
تاريخ انقضا 13/01/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669923
عملیات توسعه ترمینال شهری در روزهیل، پروژه مترو تندرو (تمدید مجدد)
تاريخ انقضا 13/01/2022
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669922
تامین تجهیزات شامل 150هزار کیت نوری جهت نیروگاه برق خورشیدی
تاريخ انقضا 10/01/2022
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669921
مهندسی، تامین و احداث EPC سامانه تراموای مجمتع‌های DSC در دبی
تاريخ انقضا 15/02/2022
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669916
مهندسی، تامین و احداث EPC نیروگاه خورشیدی 10MW در منطقه آلتای
تاريخ انقضا 17/01/2022
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669915
نوسازی زیرساختها جهت پروژه مدرن سازی حمل و نقل همگانی در داوائو
تاريخ انقضا 06/01/2022
كشور: فیلیپین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669914
عملیات احداث سامانه آبرسانی جهت پروژه آب و بهداشت منطقه ساپتاری
تاريخ انقضا 02/01/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669913
احداث کارخانه تولید ماده پلی‌وینیل با استفاده از گاز در داش‌اغوز (تمدید)
تاريخ انقضا 06/01/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.