بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669901
تامین تجهیزات جهت سامانه خنک کننده هوا 106-A1 پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 18/01/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669539
عملیات احداث سد محافظتی (سیل‌بند) در ولایت العامرات، استان مسقط
تاريخ انقضا 16/12/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669538
نوسازی ناحیه لغامی در منطقه مسکونی مستیا، پروژه توسعه شهرها
تاريخ انقضا 22/12/2021
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669537
تامین ماده شیمیایی اکسیژن‌زدای آب جهت بکارگیری در پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 15/12/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669536
تامین تجهیزات و ماشین آلات جهت بکارگیری در پروژه آب منطقه آق‌تپه
تاريخ انقضا 26/12/2021
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669535
تامین و نصب تجهیزات جهت خطوط انتقال 220kV و 550kV نیروگاه تاربیلا
تاريخ انقضا 22/12/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669534
تامین تجهیزات کارخانه و محصولات الکتریکی و شیمیایی جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 24/12/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669533
تامین و نصب تجهیزات IT جهت پروژه مدیریت و ارتقاء شفافیت اداری و مالی
تاريخ انقضا 23/12/2021
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669532
مشاوره و نظارت بر اتوماسیون سامانه های مدیریت فاضلاب، پورت لوئیس
تاريخ انقضا 23/12/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669531
تامین تجهیزات آب و فاضلاب جهت پروژه تقویت سامانه بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 15/12/2021
كشور: اسواتینی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.