بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645637
تامین تجهیزات شامل اتصالات خط لوله ایستگاه کمپرسور گاز در اشوگنج
تاريخ انقضا 30/12/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645636
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه جداکننده آب در مخازن نفت خام
تاريخ انقضا 31/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645635
تامین تجهیزات شامل قطعات MV Soft Starter جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 23/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645634
عملیات جریان برگردان Flow Back و خدمات مرتبط در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 23/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645633
تامین تجهیزات شامل پمپ‌های تغذیه و تزریق آب جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 12/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645632
خدمات نگهداری تاسیسات حوضچه آب ایستگاه WS2  در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 17/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645631
خدمات نگهداری تجهیزات الکتریکال و ابزار دقیق جهت میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 11/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645449
نوسازی سامانه آبرسانی و تاسیسات در ناحیه اوتیرار، منطقه ترکستان
تاريخ انقضا 10/01/2020
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645448
عملیات احداث 436 متر پل 2لاین و 2 کیلومتر جاده مرتبط در منطقه پوتی
تاريخ انقضا 16/12/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645447
نوسازی کانال‌های آبرسانی در تخار و بدخشان جهت پروژه رودخانه پنج-آمو
تاريخ انقضا 07/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.