بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664536
تامین سامانه کامل کمپرسور مجهز به موتور الکتریکی جهت پالایشگاه بیجی
تاريخ انقضا 13/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664535
تامین تجهیزات شامل 2 دستگاه پمپ اصلی Main Pump جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 13/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664319
مطالعات یکپارچه جهت پوشش‌های آسیب‌دیده تاسیسات نفتی در میسان
تاريخ انقضا 04/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664106
مهندسی، تامین، نصب و راه اندازی خط 33kV در میدان نفتی شرق بغداد
تاريخ انقضا 27/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664105
تامین انواع تجهیزات جهت چاه‌های تزریق آب در میدان نفتی شرق بغداد
تاريخ انقضا 01/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664104
تامین پمپ رفت و برگشتی و موتور الکتریکی مرتبط جهت پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 05/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664103
تامین تجهیزات آزمایشگاهی جهت ایستگاه گاز1و2و3 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 05/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664102
خدمات فنی On-Call جهت کمپرسورهای HP و LP در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 29/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.