بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657822
تامین تجهیزات شامل انواع لوله و ولو، پروژه انتقال LPG ابوغریب - الانبار
تاريخ انقضا 20/12/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657821
خدمات پشتیبانی فنی جهت تاسیسات تولید نفت در میدان حلفایه، العماره
تاريخ انقضا 27/12/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657609
نوسازی ایستگاه پمپاژ فاضلاب الدوره، پروژه ارتقاء بهداشت عمومی بغداد
تاريخ انقضا 28/12/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657608
تامین تجهیزات شامل لوله GRE جهت بکارگیری در منابع آب، میدان حلفایه
تاريخ انقضا 05/01/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657607
تامین لوله 6” PE-100 HDPE به طول 18 کیلومتر جهت میدان نفتی الاحدب
تاريخ انقضا 15/12/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657606
تامین مبدل‌های حرارتی Air – Coolers Heat Exchangers جهت پالایشگاه
تاريخ انقضا 14/12/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657406
احداث جاده العماره – طیب – مشرح – کحلاء در مرز ایران به طول 44 کیلومتر
تاريخ انقضا 08/12/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657405
خدمات کنترل چاه Well Control Service جهت میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 14/12/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.