بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632604
مهندسی، تامین و احداث تاسیسات پایلوت تولید نفت در یمامه، قرنه غربی
تاريخ انقضا 14/11/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632603
تامین مدارشکن Mechanism Circuit Breaker HMB-8 جهت نیروگاه قدس
تاريخ انقضا 15/11/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632602
تامین تجهیزات شامل لوله‌ بویلر جهت واحدهای 3 و 4 نیروگاه حرارتی بغداد
تاريخ انقضا 11/11/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632601
خدمات نظارت بر عملیات حفاری و زمین‌شناسی در بلوک 10 اکتشاف نفت
تاريخ انقضا 04/11/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632172
مدیریت و دفع فاضلاب نفتی و خدمات مرتبط در فاز دوم میدان قرنه غربی
تاريخ انقضا 11/11/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632171
خدمات پشتیبانی جهت اجرای سامانه SAP در میدان نفتی حلفایه، العماره
تاريخ انقضا 08/11/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 631907
تامین تجهیزات Engine Recycling Italian Water Pump نیروگاه الدوره
تاريخ انقضا 01/11/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 631906
تامین قطعات پمپ‌ها جهت پروژه های EPC در میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 23/10/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.