بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653312
تامین تجهیزات شامل لوله های 6” و 8” و ملزومات جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 23/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653311
طراحی، احداث و تست چاه‌های سلمان3 و سلمان4 در بلوک نفتی دوازدهم
تاريخ انقضا 27/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653039
نگهداری فنی سامانه های ایمنی منطقه تعاقد در میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 02/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653038
خدمات بازرسی مستقل جهت پروژه توسعه تولید نفت در میدان الاحدب
تاريخ انقضا 20/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652816
عملیات احداث انبار گوگرد Sulfur Warehouse میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 11/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652815
خدمات آنالیز سیالات و PVT جهت میدان نفتی حلفایه در جنوب شرقی العماره
تاريخ انقضا 23/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652814
تامین تجهیزات شامل لوله و اتصالات جهت بکارگیری در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 21/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652603
تامین پمپ مارپیچی و سامانه برق‌رسانی جهت پالایشگاه در استان بصره
تاريخ انقضا 27/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.