بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661306
تامین تجهیزات ایستگاه اصلی برق جهت سامانه ذخیره در پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 21/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661305
خدمات پشتیبانی فنی جهت تجهیزات و تاسیسات در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 14/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661304
تامین تجهیزات و قطعات مکانیکال جهت ایستگاه برق در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 11/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661303
تامینMaintenance Tools & WPS Spare Parts  جهت میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 13/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661302
تامین تجهیزات شامل Complete Vessel  جهت بکارگیری در صنعت نفت
تاريخ انقضا 11/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661301
تامین تجهیزات شامل Globe Valve جهت بکارگیری در صنعت نفت، بیجی
تاريخ انقضا 11/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661129
تامین تجهیزات شامل اتصالات لوله Pipe Fittings میدان نفتی در میسان
تاريخ انقضا 30/03/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661128
تامین تجهیزات عملیات Casing سامانه حفاری در میدان نفتی شرق بغداد
تاريخ انقضا 07/04/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.