بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645634
عملیات جریان برگردان Flow Back و خدمات مرتبط در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 23/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.