بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645632
خدمات نگهداری تاسیسات حوضچه آب ایستگاه WS2  در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 17/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.