بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645636
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه جداکننده آب در مخازن نفت خام
تاريخ انقضا 31/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.