بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647324
تامین تجهیزات و قطعات Alstom Gas Tubine جهت بکارگیری در صنعت نفت
تاريخ انقضا 16/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.