بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647525
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی سامانه مدیریت آب، میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.