بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667425
خدمات ساخت و ساز، تعمیر و نگهداری خط لوله آب در میدان نفتی الاحدب
تاريخ انقضا 10/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667215
عملیات اورهال یکپارچه جهت 3 توربین خورشیدی در میدان نفتی الاحدب
تاريخ انقضا 20/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667214
تامین تجهیزات اندازه گیری جهت سامانه تزریق آب در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 24/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667213
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه میعان آب جهت مخازن نفت خام
تاريخ انقضا 12/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667212
تامین تجهیزات شامل سامانه پمپاژ آب فشار بالا جهت پالایشگاه در بصره
تاريخ انقضا 09/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667211
تامین تجهیزات نفت شامل انواع پمپ جهت بکارگیری در پالایشگاه ذیقار
تاريخ انقضا 17/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667108
عملیات احداث پست‌ برق 132/33/11kV, 3x63MVA GIS در 4ناحیه بغداد
تاريخ انقضا 26/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667107
نوسازی 39 کیلومتر آزادراه شامل آسفالت و نصب علائم در ابوغریب، بغداد
تاريخ انقضا 10/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.