بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647111
تامین مبدل‌ حرارتی، رینگ تست و کِشنده لوله جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 02/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646848
خدمات ایجاد پَد Pad چاههای نفت و راههای دسترسی در میدان حلفایه
تاريخ انقضا 29/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646847
تامین تجهیزات شامل WTP Filtration Material جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 03/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646846
تامین سامانه کامل پمپ‌های سانتریفوژ و قطعات جهت پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 02/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646533
احداث ساختمان کارگاه آموزشی LSD و FMD در میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 15/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646532
تامین PMC جهت عملیات سیویل و خط لوله در میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 08/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646531
تامین تجهیزات شامل لوله و اتصالات جهت WTP در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 13/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646335
تامین و احداث پست‌ 132kV بیمارستان ترکی، شط العرب و شهرک ورزشی
تاريخ انقضا 26/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.