بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667106
خدمات مدیریت و دفع فاضلاب خطرناک در میدان نفتی الغراف، استان ذیقار
تاريخ انقضا 06/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667105
تامین تجهیزات Cased Hole Electric Line میدان نفتی الغراف، استان ذیقار
تاريخ انقضا 13/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667104
عملیات راه اندازی شهر کشتیرانی کانال الزبیر در بندر ام قصر، استان بصره
تاريخ انقضا 01/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667103
تامین تجهیزات شامل لوله 5 ½” Tubing و ملزومات، میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 06/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667102
نوسازی سامانه زیرساخت و تامین شبکه IT جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 03/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667101
تامین تجهیزات مکانیکال Mechanical Seal Complete پالایشگاه میسان
تاريخ انقضا 03/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666733
مهندسی، تامین و احداث جاده آسفالت ورودی ناحیه بنی هاشم و الکهلاء
تاريخ انقضا 28/09/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666732
تامین سامانه فشرده کننده بخار هوای سرد جهت پالایشگاه در استان بصره
تاريخ انقضا 28/09/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.