بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304223
تامين تجهيزات تست چاه و تست جدا كننده جهت بكارگيري در صنعت نفت
تاريخ انقضا 19/08/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304222
تامين تجهيزات شامل 10 دستگاه پمپ مارپيچي سه اسپيندل افقي به همراه موتور
تاريخ انقضا 26/08/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304087
تامين تجهيزات شامل موتور ولتاژ بالا سه فاز جهت بكارگيري در صنعت سيمان
تاريخ انقضا 24/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304086
تامين مبدل حرارتي و انتقال دهنده حرارتي جهت بكارگيري در نيروگاه ديزلي سامرا
تاريخ انقضا 23/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304085
تامين 2 سامانه تصفيه كننده نفت گاز مجهز به پمپ، كمپرسور و خشك كننده هوا
تاريخ انقضا 23/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304084
طراحي، تامين و راه اندازي تجهيزات جهت پست برق 11/33 كيلو ولت در ديوانيه
تاريخ انقضا 22/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304083
تامين تجهيزات شامل 16 دستگاه پمپ سانتريفوژ افقي به همراه موتور و قطعات
تاريخ انقضا 28/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304082
تامين 10 دستگاه پمپ به همراه بيس پليت جهت بكارگيري در صنعت نفت
تاريخ انقضا 30/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.