بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654214
خدمات اجرایی واحدهای شیرین‌کننده گاز در فاز دوم میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 10/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654213
تامین پست‌های برق اوتدور پیش‌ساخته 33kV جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 22/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654212
تامین تجهیزات سرچاهی تزریق آب به مدت 5 سال در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 20/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654211
تامین روبوت‌های اطفاء حریق Firefighting Robots در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 07/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653909
طراحی، تامین و احداث پست‌های برق 132kV در شیشین، بلد2 و غرب الکرمه
تاريخ انقضا 13/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653908
تامین ترانسفورماتورهای توزیع  (400,250)KVA جهت الانبار، نینوا و کرکوک
تاريخ انقضا 18/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653907
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی جایگاه دفن زباله در میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 26/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653906
مهندسی، تامین، احداث و نگهداری جاده کمربندی جهت میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 19/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.