بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666731
تامین پمپ‌های سانتریفوژ جهت سامانه مشعل در پالایشگاه، استان بصره
تاريخ انقضا 20/09/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666536
خدمات نگهداری 2ترانسفورماتور 33kV در نیروگاه برق میدان نفتی الاحدب
تاريخ انقضا 15/09/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666313
خدمات پشتیبانی فنی جهت ژنراتور توربین گازی، میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 20/09/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666312
خدمات نگهداری جهت تاسیسات منطقه تعاقد در میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 19/09/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666311
تامین تجهیزات شامل ابزار و قطعات تعمیر ولو جهت میدان نفتی در میسان
تاريخ انقضا 09/09/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666129
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی EPCC تزریق آب در میدان نفت حلفایه
تاريخ انقضا 13/09/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666128
خدمات Production Logging & Slick Line جهت میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 10/09/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666127
تامین تجهیزات شامل پمپ مارپیچ Screw Pump جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 05/09/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.