بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666126
تامین مواد شیمیایی Chemicals جهت بکارگیری در میدان نفتی شرق بغداد
تاريخ انقضا 02/09/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665822
تامین تجهیزات و قطعات و خدمات مرتبط جهت میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 05/09/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665821
عملیات احداث جاده و نگهداری فنی جهت میدان نفتی در استان میسان
تاريخ انقضا 22/08/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665605
عملیات اجرایی جهت راه اندازی کارخانه کشتی‌سازی الزبیر، بندر ام ‌قصر
تاريخ انقضا 01/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665604
تامین تجهیزات کنترل خوردگی و پشتیبانی کاتودیک، میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 29/08/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665603
تامین تجهیزات شامل PIG Trap و موارد مرتبط جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 31/08/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665602
تامین تجهیزات شامل کابل‌های مخابراتی زیرزمینی جهت پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 31/08/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665601
تامین محصولات شیمیایی Chemical Materials جهت پالایشگاه در بصره
تاريخ انقضا 01/09/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.