بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664921
تامین تجهیزات شامل پمپ‌های سانتریفوژ جهت مشعل پالایشگاه در بصره
تاريخ انقضا 25/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664729
تامین تجهیزات شامل پمپ فشار بالا جهت سامانه اسمزی معکوس، بصره
تاريخ انقضا 01/08/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664728
تامین تجهیزات شامل جریان‌سنج Variable Area Flowmeter در واحد بنزین
تاريخ انقضا 28/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664536
تامین سامانه کامل کمپرسور مجهز به موتور الکتریکی جهت پالایشگاه بیجی
تاريخ انقضا 13/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664535
تامین تجهیزات شامل 2 دستگاه پمپ اصلی Main Pump جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 13/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664319
مطالعات یکپارچه جهت پوشش‌های آسیب‌دیده تاسیسات نفتی در میسان
تاريخ انقضا 04/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664106
مهندسی، تامین، نصب و راه اندازی خط 33kV در میدان نفتی شرق بغداد
تاريخ انقضا 27/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664105
تامین انواع تجهیزات جهت چاه‌های تزریق آب در میدان نفتی شرق بغداد
تاريخ انقضا 01/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.