بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653038
خدمات بازرسی مستقل جهت پروژه توسعه تولید نفت در میدان الاحدب
تاريخ انقضا 20/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652816
عملیات احداث انبار گوگرد Sulfur Warehouse میدان نفتی استان میسان
تاريخ انقضا 11/08/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652815
خدمات آنالیز سیالات و PVT جهت میدان نفتی حلفایه در جنوب شرقی العماره
تاريخ انقضا 23/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652814
تامین تجهیزات شامل لوله و اتصالات جهت بکارگیری در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 21/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652603
تامین پمپ مارپیچی و سامانه برق‌رسانی جهت پالایشگاه در استان بصره
تاريخ انقضا 27/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652602
تامین مواد و تجهیزات شامل Activated Alumina جهت پالایشگاه در بصره
تاريخ انقضا 15/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652601
خدمات مهندسی عمومی GES جهت توسعه میدان نفتی الاحدب در واسط
تاريخ انقضا 15/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652333
خدمات مهندسی به مدت 2 سال منتهی به 2023 جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 16/07/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.