بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644902
خدمات تعمیر اضطراری تاسیسات شامل لوله و مخازن در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644901
تامین تجهیزات شامل مبدل حرارتی جهت کارخانه کود شیمیایی در بصره
تاريخ انقضا 20/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644233
تامین قطعات سامانه کنترل جهت ایستگاه تصفیه CPF3 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 04/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644232
تامین قطعات مکانیکال جهت پمپ‌های Flow Serve در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 10/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644231
تامین، ساخت و نصب سامانه گاززدایی جهت میدان نفتی الغراف در ذیقار
تاريخ انقضا 30/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644123
مهندسی، تامین و احداث ایستگاه پمپاژ جهت CPF2 در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 21/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644122
تامین برج خنک کننده جهت واحد آسفالت در پالایشگاه ذیقار، استان بصره
تاريخ انقضا 06/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644121
تامین تجهیزات و ماشین آلات جهت پروژه آب و فاضلاب در استان نینوی
تاريخ انقضا 11/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.