بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664104
تامین پمپ رفت و برگشتی و موتور الکتریکی مرتبط جهت پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 05/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664103
تامین تجهیزات آزمایشگاهی جهت ایستگاه گاز1و2و3 میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 05/07/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664102
خدمات فنی On-Call جهت کمپرسورهای HP و LP در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 29/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664101
عملیات کالیبراسیون جهت سامانه های جریان‌سنج در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 29/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663813
خدمات اجرا و نگهداری فنی جهت تاسیسات تولید در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 29/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663812
تامین تجهیزات شامل قطعات پمپ Sulzer Pump Spare میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 29/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663811
تامین مواد Self Degradable Loss Control جهت میدان نفتی در میسان
تاريخ انقضا 20/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663616
تامین تجهیزات شامل 10 دستگاه EPS و خدمات، میدان نفتی شرق بغداد
تاريخ انقضا 20/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.