بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643815
تامین تجهیزات شامل کنترل ولو جهت واحد LPG-2 پالایشگاه، استان بصره
تاريخ انقضا 05/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643814
تامین تجهیزات مرکزهای کنترل موتور LV جهت بکارگیری در پالایشگاه بصره
تاريخ انقضا 30/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643813
مطالعات یکپارچه آسیب‌های پوشش Casing تاسیسات میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 17/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643812
تامین سامانه HP & LP جهت راه اندازی مشعل‌ها در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 15/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643811
تامین قطعات الکتریکی جهت پروژه EPC در BUT میدان نفتی میسان (تمدید)
تاريخ انقضا 17/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643516
تامین تجهیزات شامل لوله های بدون درز و اتصالات جهت پالایشگاه در بصره
تاريخ انقضا 27/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643515
تامین سامانه اعلان حریق و تشخیص گاز جهت بکارگیری در پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 24/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643514
تامین مبدل حرارتی Heat Exchanger جهت کارخانه کود شیمیایی در بصره
تاريخ انقضا 22/10/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.