بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649404
تامین کاتالیزور جهت واحد ایزومراسیون پالایشگاه بیجی، استان صلاح الدین
تاريخ انقضا 06/04/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649403
تامین کنترل ولو Control Valve جهت پالایشگاه بیجی در استان صلاح الدین
تاريخ انقضا 06/04/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649402
تامین تجهیزات اطفاء حریق Firefighting Truck جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 01/04/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649401
تامین کمپرسور هوا مجهز به موتور جهت کارخانه کود شیمیایی در بصره
تاريخ انقضا 31/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649218
تامین تجهیزات شامل قطعات انواع پمپ جهت بکارگیری در پالایشگاه، بصره
تاريخ انقضا 05/04/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649217
تامین لوله های بویلر جهت واحدهای 3 و 4 نیروگاه برق حرارتی جنوب بغداد
تاريخ انقضا 24/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649216
تامین برقگیر و قطع کننده 132kV و ترانسفورماتور 400kV فرات الاوسط
تاريخ انقضا 23/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649215
تامین تجهیزات خط اتصال پست برق 132kV الشوملی در فرات الاوسط
تاريخ انقضا 22/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.