بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655514
تامین تجهیزات خطوط فشار قوی 33kV جهت میدان نفتی حلفایه در العماره
تاريخ انقضا 03/11/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655513
تامین مواد و خدمات تصفیه شیمیایی جهت میدان نفتی الغراف، استان ذیقار
تاريخ انقضا 14/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655512
تامین تجهیزات شامل مخزن متحرک Mobile Tank جهت پالایشگاه در بصره
تاريخ انقضا 28/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655511
تامین تجهیزات شامل مبدل‌های حرارتی جهت کارخانه تولید کود شیمیایی
تاريخ انقضا 04/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655316
عملیات اسیدکاری، لوله کشی و خدمات نیتروژن جهت میدان نفتی الاحدب
تاريخ انقضا 08/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655137
بررسی مشاهدات، پردازش داده ها و آنالیز چاهها جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 04/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655136
تامین تجهیزات شامل SLICKLINE و خدمات مرتبط جهت میدان نفتی ذیقار
تاريخ انقضا 21/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655135
تامین سامانه پمپ و موتور الکتریکی جهت پالایشگاه نفت شمال در بیجی
تاريخ انقضا 06/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.