بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647703
تامین تجهیزات شامل 21دستگاه پست برق متحرک 31.5MVA جهت بغداد
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647702
تامین اتصالات لوله Pipe Fittings جهت بکارگیری در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 19/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647701
خدمات نگهداری فنی ماشین آلات اطفاء حریق جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647525
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی سامانه مدیریت آب، میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647524
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی تاسیسات چاههای نفتی میدان الغراف
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647523
تامین تجهیزات شامل پمپ مارپیچ Screw Pump جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 16/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647522
تامین قطعات جهت ABB VSD ACS5000 در NGP و CPF میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 17/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647521
تامین قطعات دیافراگم پمپ، دمنده و خنک کننده جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 03/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.