بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668241
تامین تجهیزات عمومی و تخصصی و ابزارهای تست، میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 10/11/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667705
نوسازی 39کیلومتر آزادراه شامل عملیات آسفالت در ابوغریب، بغداد (تمدید)
تاريخ انقضا 17/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667704
خدمات نگهداری فنی دکل‌های نفتی به مدت 2سال در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 31/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667703
تامین لوله های ترموپلاستیک تقویت شده جهت میدان نفتی شرق بغداد
تاريخ انقضا 25/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667702
خدمات عمومی نگهداری فنی تاسیسات و تجهیزات در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 27/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667701
تامین تجهیزات شامل Valve & Sacrificed Anode جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 27/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667427
تامین پمپ تزریق آب، مبدل حرارتی و واحد تولید نیتروژن، میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 20/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667426
خدمات مشاوره و پشتیبانی جهت سامانه الحاقی SAP میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 21/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.