بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696221
تامین تجهیزات سامانه یکپارچه ارتباطات جهت پروژه مدیریت سوانح فراگیر
تاريخ انقضا 06/03/2024
كشور: تاجیکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694078
عملیات گسترش زیرساخت فیبر نوری حد فاصل زستاپونی - خاراگاولی
تاريخ انقضا 05/01/2024
كشور: گرجستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676943
تامین، نصب، تست و راه اندازی زیرساخت‌های دیتا سنتر در دار السلام
تاريخ انقضا 03/08/2022
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673736
تامین، نصب و راه اندازی زیرساخت ICT و دیتاسنتر جهت وزارت فناوری
تاريخ انقضا 06/05/2022
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672845
احداث فاز اول زیرساخت فیبر نوری جهت مناطق چوخاتاوری و سامتردیا
تاريخ انقضا 29/03/2022
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669533
تامین و نصب تجهیزات IT جهت پروژه مدیریت و ارتقاء شفافیت اداری و مالی
تاريخ انقضا 23/12/2021
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667137
تامین تجهیزات ICT جهت پروژه زیرساخت هوشمند خدمات‌رسانی قضایی
تاريخ انقضا 07/10/2021
كشور: جمهوری آذربایجان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667102
نوسازی سامانه زیرساخت و تامین شبکه IT جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 03/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.