بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665838
تامین و نصب سامانه یکپارچه الکترونیک جهت خدمات عمومی و اجتماعی
تاريخ انقضا 31/08/2021
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.