بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662334
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ICT جهت پروژه مدیریت آبرسانی لوولند
تاريخ انقضا 05/05/2021
كشور: لسوتو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662153
طراحی، نصب و نگهداری نرم افزار و سامانه IT جهت دادگاه بدوی العامرات
تاريخ انقضا 03/05/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661138
تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات انتقال DWDM پروژه ارتباطات
تاريخ انقضا 07/04/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659927
طراحی، تامین و ‌نصب دیتاسنتر سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بازرگانی
تاريخ انقضا 10/03/2021
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659923
تامین، نصب و راه اندازی دیتاسنتر، تجهیزات شبکه و نرم افزارهای مرتبط
تاريخ انقضا 04/03/2021
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658921
تامین تجهیزات IT فناوری اطلاعات جهت صنعت بیمه و سایر امور مالی
تاريخ انقضا 01/02/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658703
تامین تجهیزات IT فناوری اطلاعات جهت بکارگیری در پروژه ارتقاء نظام مالی
تاريخ انقضا 01/02/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 658316
اجرای عملیات نوسازی شبکه ارتباطات جهت پروژه توسعه تجارت زراعی
تاريخ انقضا 22/01/2021
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.