بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656633
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباطی HF در فرودگاه سر سیوساگور
تاريخ انقضا 01/12/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656625
خدمات اینترنت ولایات CCAP و دفاتر منطقه ای، وزارت توسعه روستایی
تاريخ انقضا 18/11/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656445
طراحی، نصب و راه اندازی دیتا سنتر دولتی جهت فاز اول برنامه دیجیتال
تاريخ انقضا 26/11/2020
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656243
تامین و نصب سخت افزار ICT و نرم افزار، پروژه توسعه زیرساخت شهری
تاريخ انقضا 09/11/2020
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656226
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ایستگاه تلویزیون جهت چاتوگرام و داکا
تاريخ انقضا 18/11/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655543
تامین و نصب سامانه امنیت و نرم افزار مرتبط، پروژه ارتقاء سیستم پرداخت
تاريخ انقضا 09/11/2020
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654835
تامین و نصب سامانه الکترونیک اطلاع رسانی یکپارچه، پروژه بخش عمومی
تاريخ انقضا 29/09/2020
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653742
طراحی، تامین و نصب سامانه مدیریت اطلاعات زمین جهت وزارت کشاورزی
تاريخ انقضا 28/08/2020
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.