بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306067
تامين، نصب و راه اندازي شبكه كابل فيبر نوري جهت اتصال مراكز صنعتي
تاريخ انقضا 24/09/2013
كشور: كنيا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 305121
تامين، نصب و راه اندازي تجهيزات جهت پروژه توسعه شبكه فيبر نوري پريشد
تاريخ انقضا 23/09/2013
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304093
پروژه ارتقاء آموزش با استفاده از ICT شامل اتصال آموزشگاهها به شبكه ارتباطي
تاريخ انقضا 29/07/2013
كشور: ساموآ
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 082204
خدمات مشاوره و طراحي زيرساختهاي دسترسي به شبكه فناوري اطلاعات و ارتباطات       
تاريخ انقضا 01/11/2014
كشور: گامبيا 
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.