بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644891
تامین، نصب و راه اندازی 400 سامانه الکترونیکی ردیابی حمل و نقل بار
تاريخ انقضا 21/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643847
تامین و نصب تجهیزات IT فناوری اطلاعات جهت مدیریت بیمه های درمانی
تاريخ انقضا 17/10/2019
كشور: فلسطین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643124
تامین تجهیزات ICT جهت بکارگیری در 2وزارتخانه منابع معدنی و اقتصاد
تاريخ انقضا 30/09/2019
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642832
تامین، نصب و پشتیبانی زیرساخت IT سامانه های پروژه مدیریت مالیات
تاريخ انقضا 20/09/2019
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642251
تامین و نصب تجهیزات الکترونیک و الکتروتکنیک جهت پروژه تقویت آموزش
تاريخ انقضا 09/09/2019
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641518
تامین، نصب و راه اندازی انتقال دهنده TV راجشاهی ، کولنا، سیلهت و  داکا
تاريخ انقضا 22/08/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641153
تامین و نصب تجهیزات ICT جهت بکارگیری در آموزش و تحقیقات پزشکی
تاريخ انقضا 03/09/2019
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640842
تامین و نصب و راه اندازی 2 سامانه AMSS سوئیچینگ پیام رسان اتوماتیک
تاريخ انقضا 29/08/2019
كشور: بوتسوانا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.