بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667736
عملیات اورهال و به روز رسانی کنترل ولو ایستگاه‌های توزیع گاز، میسعید
تاريخ انقضا 18/10/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667715
طراحی و احداث کارخانه تولید ماده پلی‌وینیل با استفاده از گاز در داش‌اغوز
تاريخ انقضا 28/10/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667714
تامین تجهیزات عمومی، تکنولوژیک و حفاری جهت بکارگیری در صنعت نفت
تاريخ انقضا 01/11/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667704
خدمات نگهداری فنی دکل‌های نفتی به مدت 2سال در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 31/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667703
تامین لوله های ترموپلاستیک تقویت شده جهت میدان نفتی شرق بغداد
تاريخ انقضا 25/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667702
خدمات عمومی نگهداری فنی تاسیسات و تجهیزات در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 27/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667701
تامین تجهیزات شامل Valve & Sacrificed Anode جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 27/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667456
تامین تجهیزات عمومی کارخانه،‌ الکتریکال و اتوماسیون جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 22/10/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.