بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663242
خدمات کنترل چاه سوم Tertiary Well Control Service میدان نفت میسان
تاريخ انقضا 13/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.