بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668646
تامین و جایگزینی 11سامانه الکتریکی MOCS تاسیسات نفتی در دخان
تاريخ انقضا 21/11/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.