بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663244
تامین تابلو برق فشرده Compact Switchgear 115kV پروژه انتقال برق
تاريخ انقضا 23/06/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.