بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663246
تامین 12 قطعه Sealing Ends Unit 230KV – GIS جهت توزیع و انتقال برق
تاريخ انقضا 30/05/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.