بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665839
تامین تجهیزات و قطعات جهت تابلو برق در واحدهای 1 تا 10 نیروگاه تاربیلا
تاريخ انقضا 31/08/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.