بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676958
طراحی، تامین و نصب سامانه های برق خورشیدی در 13 منطقه روستایی
تاريخ انقضا 22/08/2022
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.