بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669915
نوسازی زیرساختها جهت پروژه مدرن سازی حمل و نقل همگانی در داوائو
تاريخ انقضا 06/01/2022
كشور: فیلیپین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.