بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669923
عملیات توسعه ترمینال شهری در روزهیل، پروژه مترو تندرو (تمدید مجدد)
تاريخ انقضا 13/01/2022
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.