بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676327
خدمات مشاوره و برنامه ریزی جهت پروژه گرمایش منطقه ای دوشنبه شهر
تاريخ انقضا 31/07/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.