بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664543
احداث تصفیه خانه لجن فضولات Faecal Sludge در 2شهر واتومو و مالیندی
تاريخ انقضا 22/07/2021
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.