بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671449
عملیات مدرن سازی و ارتقاء ایستگاه پمپاژ قزل تپه، پروژه آبیاری آمو بخارا
تاريخ انقضا 14/02/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.