بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673739
احداث 15 مخزن آب مجهز به سامانه پمپاژ برق خورشیدی در ماپوتو و گازا
تاريخ انقضا 20/05/2022
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673738
احداث 20 چاه مجهز به برق خورشیدی و زیرساخت‌های مرتبط در ماپوتو
تاريخ انقضا 31/05/2022
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673737
احداث خطوط لوله اصلی انتقال فاضلاب و ایستگاه پمپاژ، کاتچمنت شرقی
تاريخ انقضا 17/05/2022
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673729
احداث سامانه آبرسانی و مدیریت فاضلاب در بهوجپور، پروژه آب شهرها
تاريخ انقضا 02/05/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673337
طراحی، تامین، تست، نصب و راه اندازی 65 چاه در مناطق مختلف دبی
تاريخ انقضا 13/04/2022
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673331
عملیات ارتقاء سازه های مدیریت سیلاب‌ رودخانه مکانگ در بوریکهامکزای
تاريخ انقضا 19/04/2022
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673317
مهندسی، تامین و احداث EPC تاسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی در صحار
تاريخ انقضا 12/05/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673303
تامین پمپ‌ سانتریفوژ جهت بکارگیری در تصفیه آب، میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 17/04/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.