بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672846
خدمات مشاوره توسعه الگوسازی هیدرولیک، پروژه آب و فاضلاب کولاب
تاريخ انقضا 31/03/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672838
احداث سامانه آبرسانی سیاک (فاز1) جهت برنامه آب و بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 31/03/2022
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672837
طراحی، احداث شبکه توزیع آب و اشتراک‌های خانگی در لاکالا و ندالاتاندو
تاريخ انقضا 01/04/2022
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672836
احداث و تکمیل تصفیه خانه و خطوط لوله سامانه آبرسانی کامپونگ چام
تاريخ انقضا 29/03/2022
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672834
طراحی، تامین و نصب 21 ایستگاه سنجش سطح آب رودخانه در کویته
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672833
طراحی، تامین و راه اندازی 20سامانه هواشناسی خودکار AWS در کویته
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672341
طراحی، تامین و احداث سامانه یکپارچه مدیریت آب و فاضلاب آدیس آبابا
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672338
مهندسی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهرهای کوچک
تاريخ انقضا 12/04/2022
كشور: تونس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.