بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670444
تامین تجهیزات و ماشین آلات جهت ارتقاء سامانه زهکشی در آبگیر وخش
تاريخ انقضا 20/01/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670437
عملیات نصب سامانه جدید کلراسیون در بورتسودان،‌ پروژه آب آشامیدنی
تاريخ انقضا 10/02/2022
كشور: سودان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670436
احداث سامانه های آبرسانی شامل خطوط لوله و مخازن در منطقه بوتتی
تاريخ انقضا 04/02/2022
كشور: بوتسوانا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670432
جایگزینی سامانه تصفیه آب در وادی الطائین جهت استان شمال شرقی
تاريخ انقضا 19/01/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670431
جایگزینی سامانه شیرین کننده آب (اسمزی معکوس) در هیما، الوسطی
تاريخ انقضا 19/01/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670426
نوسازی ایستگاه پمپاژ فاضلاب در الرصافه، پروژه ارتقاء سامانه آب بغداد
تاريخ انقضا 17/01/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670421
نوسازی خطوط لوله 800mm و 1000mm سامانه گرمایش در اولانباتور
تاريخ انقضا 17/01/2022
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669926
طراحی و نصب ایستگاه‌های هواشناسی و اندازه گیری سیلاب در کویته
تاريخ انقضا 17/01/2022
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.