بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673729
احداث سامانه آبرسانی و مدیریت فاضلاب در بهوجپور، پروژه آب شهرها
تاريخ انقضا 02/05/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673337
طراحی، تامین، تست، نصب و راه اندازی 65 چاه در مناطق مختلف دبی
تاريخ انقضا 13/04/2022
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673331
عملیات ارتقاء سازه های مدیریت سیلاب‌ رودخانه مکانگ در بوریکهامکزای
تاريخ انقضا 19/04/2022
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673317
مهندسی، تامین و احداث EPC تاسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی در صحار
تاريخ انقضا 12/05/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673303
تامین پمپ‌ سانتریفوژ جهت بکارگیری در تصفیه آب، میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 17/04/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672846
خدمات مشاوره توسعه الگوسازی هیدرولیک، پروژه آب و فاضلاب کولاب
تاريخ انقضا 31/03/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672838
احداث سامانه آبرسانی سیاک (فاز1) جهت برنامه آب و بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 31/03/2022
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672837
طراحی، احداث شبکه توزیع آب و اشتراک‌های خانگی در لاکالا و ندالاتاندو
تاريخ انقضا 01/04/2022
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.