بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669924
احداث کانال‌های زهکشی جهت مدیریت سیلاب‌ در الغبره شمالی، مسقط
تاريخ انقضا 13/01/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669914
عملیات احداث سامانه آبرسانی جهت پروژه آب و بهداشت منطقه ساپتاری
تاريخ انقضا 02/01/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669539
عملیات احداث سد محافظتی (سیل‌بند) در ولایت العامرات، استان مسقط
تاريخ انقضا 16/12/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669536
تامین تجهیزات و ماشین آلات جهت بکارگیری در پروژه آب منطقه آق‌تپه
تاريخ انقضا 26/12/2021
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669532
مشاوره و نظارت بر اتوماسیون سامانه های مدیریت فاضلاب، پورت لوئیس
تاريخ انقضا 23/12/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669528
تامین تجهیزات شامل کنتورهای جمعی جهت پروژه آب و فاضلاب در نورک
تاريخ انقضا 12/12/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669527
احداث شبکه فاضلاب کاراکول، پروژه مدیریت پساب‌ها در استان ایسیک‌کول
تاريخ انقضا 14/12/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669526
خدمات مشاوره شامل مهندسی و طراحی، پروژه پسماند جامد در بیشکک
تاريخ انقضا 15/12/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.