بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672331
احداث سازه ها و تاسیسات دفن پسماندهای جامد منطقه کومو کارتلی
تاريخ انقضا 17/03/2022
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672314
احداث تونل انتقال آب به طول  8.5 کیلومتر در حد فاصل ومیدیلا و بواتنا
تاريخ انقضا 18/03/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671828
جایگزینی شبکه توزیع آب و نصب سامانه های اندازه گیری، دوشنبه شهر
تاريخ انقضا 25/02/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671823
احداث شبکه فاضلاب و ایستگاه‌های پمپاژ ناحیه بندری مبیزی، دار السلام
تاريخ انقضا 25/02/2022
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671822
احداث مخازن ذخیره،‌ تنظیم و تخلیه جهت سامانه آبیاری منطقه سایس
تاريخ انقضا 11/04/2022
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671449
عملیات مدرن سازی و ارتقاء ایستگاه پمپاژ قزل تپه، پروژه آبیاری آمو بخارا
تاريخ انقضا 14/02/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671448
احداث موج‌شکن جهت قایق‌های ماهیگیری در الجری و الغمضاء، ولایت بخاء
تاريخ انقضا 16/02/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671444
نوسازی ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب در واتچورک، سالاکنسنگ و چانلونگ
تاريخ انقضا 17/02/2022
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.