بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668642
عملیات احداث سد چند منظوره نامیگاندا و توسعه سامانه آبیاری بوگری
تاريخ انقضا 12/01/2022
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668641
خدمات مشاوره جهت گسترش سامانه مدیریت پسماند جامد ماری‌چیکاز
تاريخ انقضا 24/11/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668637
احداث سد خاکی در مپاکانی جهت پروژه ارتقاء آب مکهوندوو - نگواویوما
تاريخ انقضا 22/11/2021
كشور: اسواتینی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668636
تامین تجهیزات شامل سامانه‌ AMI & AMR جهت کنتور آب مناطق مختلف
تاريخ انقضا 07/12/2021
كشور: گامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668633
احداث و تکمیل تاسیسات دفن بهداشتی زباله، پروژه مدیریت پسماند جامد
تاريخ انقضا 26/11/2021
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668626
احداث زهکشی ذخیره آب‌های سطحی در ارتفاعات منطقه غلا، مسقط
تاريخ انقضا 18/11/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668252
تامین و نصب تجهیزات جهت عملیات آبرسانی در منطقه جهومکاسونساری
تاريخ انقضا 08/11/2021
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668251
احداث سامانه ها و تاسیسات مدیریت پسماندهای جامد در استونگ ترینگ
تاريخ انقضا 03/11/2021
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.