بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674653
احداث 7 ساختمان بیمارستان 30تختخوابی، پروژه تقویت بخش بهداشت
تاريخ انقضا 09/06/2022
كشور: مالدیو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674652
تامین و نصب تجهیزات و خط تخلیه 33kV پروژه برقابی 9.4MW نیمبا کانتی
تاريخ انقضا 06/06/2022
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674651
عملیات نصب 3850 اشتراک، مخازن و 105 کیلومتر لوله شبکه آب در جوبا
تاريخ انقضا 26/05/2022
كشور: سودان جنوبی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674648
تامین شنت رئاکتور 55MVAR 500kV جهت پروژه ارتقاء سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 21/06/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674647
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه SAS جهت شبکه پست‌های برق
تاريخ انقضا 27/05/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674646
طراحی، تامین، نصب و اجرای نیروگاه خورشیدی 1500KW در سانتو آمرو
تاريخ انقضا 06/06/2022
كشور: سائوتومه و پرنسیپ
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674645
تامین انواع تجهیزات عمومی کارخانه و محصولات الکتریکال جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 30/05/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674644
تامین تجهیزات ژئوفیزیک، کنترل و اندازه گیری و مصالح جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 27/05/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674643
احداث مسیر انحرافی شرقی به طول 30 کیلومتر منتهی به تورکستان
تاريخ انقضا 02/06/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674642
بازسازی 147 کیلومتر جاده در مسیر بالخاش – بوریبایتال، منطقه ژمبیل
تاريخ انقضا 01/06/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.